Profesinė sąjunga

Atgal

DĖMESIO!

Kviečiame viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų profesinės sąjungos narius dalyvauti profesinės sąjungos konferencijoje 2020 m. spalio 2 d. 9.30 val. Justiniškių g. 14c-1.

Atstovavimo norma – 1 atstovas nuo 5-10 profsąjungos narių. Darbuotojai, nesantys profesinės sąjungos nariais, turi teisę dalyvauti konferencijoje be balsavimo teisės.

Konferencijos darbotvarkė:

  1. Įstaigos 2019 m. finansinės veiklos rezultatai. Direktoriaus Z. Skvarciany pranešimas

  2. Įstaigos finansinė padėtis

  3. Profesinės sąjungos metinė ataskaita (2019)

  4. Direktoriaus veiksmai, nukreipti prieš profsąjungos narių interesus

  5. Kiti klausimai

Prašome konferencijos metu dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes.

 

                                                                    Profesinės sąjungos taryba

 

Viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų profesinė sąjunga

Kodas: 124466356

Primename, kad šalia 1,2 proc. pajamų mokesčio, galimo skirti paramos gavėjams, ir 0,6 proc., galimo skirti politinėms partijoms, turite teisę papildomai skirti 0,6 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms.
Kviečiame paremti mūsų profesinę sąjungą! Tam tikslui reikia elektroniniu būdu - VMI Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS) užpildyti ir pateikti VMI prašymą – FR0512 formos 4 versiją elektroninę).
Jei reikia pagalbos pildant prašymą ar kiltų kitų klausimų – prašome kreiptis į pirmininko pavaduotoją Violetą Seiliuvienę, tel. 8 656 08539, arba į teisininkę Nataliją Jasinskienę, tel. 8 655 65480.

 

Informacija dėl priedų

Dėl ketvirtinių priedų skyrimo

Kolektyvinė sutartis 


Specialistai:


1550654637_0_Logo-f8e5e02610fd980cb508520fff73ca3e.jpg
Tadeušas Rodz

VšĮ GMP stoties darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas

El. p. vgmps.profsajunga@gmail.com

Tel.  (8 5) 210 28 98

Tel.  +370 655 65 131

Mums svarbi Jūsų nuomonė