PASLAUGOS

DISEPEČERIO KLAUSIMAI

APIE MUS

Nemokamos paslaugos

Skubios medicinos pagalbos paslaugos – atsitikus nelaimei, ūmiai susirgus ir panašiais atvejais (žr. puslapį „Skubi medicinos pagalba“).

Paslaugos

Nemokamos paslaugos

Pagal iškvietimą atvykusi GMP brigada, kurios sudėtyje gali būti GMP gydytojas arba skubios medicinos pagalbos specialistas, arba paramedikas, turi paprašyti paciento pasirašyti iškvietimo kortelės Nr. 110/a antrame puslapyje, kuriame yra toks tekstas:

 • „Man suprantama forma esu supažindintas su savo (mano atstovaujamo asmens) teisėmis, pareigomis ir su pasekmėmis, atsisakius siūlomos pagalbos. Dėl man (mano atstovaujamam asmeniui) siūlomų tyrimų, gydymo, atliekamų procedūrų ir teikiamos pagalbos: sutinku/nesutinku; Sutinku vykti į ligoninę: sutinku/nesutinku;„
 • „Informacija apie mano (mano atstovaujamo asmens) sveikatos būklę gali būti suteikta kitiems asmenims: sutinku/nesutinku;“

Pasirašius kvietimo kortelėje, pradedama rinkti ligos anamnezė, įvertinama paciento bendra dabartinė sveikatos būklė, neurologinė ir kardiologinė būklės, esant indikacijoms užrašoma EKG, patikrinamas gliukozės kiekis kraujyje, sušvirkščiami reikalingi vaistai (kurie yra medicininiam krepšyje pagal LR SAM patvirtintą sąrašą) arba atliekamos kitos, reikalingos, GMP standartus atitinkančios medicininės manipuliacijos (vadovaujamasi LR SAM patvirtintais standartais). Jeigu iškvietimo priežastis trauma – įvertinamas traumos mechanizmas bei sunkumas. Nustačius preliminarią diagnozę ar vyraujantį sindromą suteikiama reikiama, atitinkanti GMP standartus, medicininė pagalba paciento būklei stabilizuoti ir, atsižvelgiant į būklės sunkumą, suteiktos pagalbos rezultatus, sprendžiama, ar pacientą reikės siųsti šeimos gydytojo priežiūrai ar būtina vežti į stacionarą.

Paskambinę telefonu „112“, kalbėsite su Bendrosios pagalbos centro dispečeriu, kuris arba pats priims kvietimą ir perduos GMP dispečeriams, arba sujungs su Vilniaus apskrities GMP dispečerine. Paskambinę iš visų Lietuvos tinklų bendru telefono numeriu „113“ galite naudoti, kalbėsite su mūsų įstaigos GMP dispečeriais (šiuo metu GMP dispečerinė aptarnauja Vilniaus apskr., Utėnos apskr. Molėtų raj., Panevežio apskr. Zarasų ir Visagino raj. žr. puslapį „Dispečerio klausimai“). Dispečerė, išsiaiškins kokia skubi pagalba reikalinga, suteiks iškvietimui kategoriją (I, II arba III) ir perduos kvietimą artimiausiai įvykio vietos esančiai GMP brigadai, kuri nedelsiant išvyks nurodytu adresu. Iškvietimo priėmimo metu paaiškėjus, kad reikalinga medicinos pagalba nepriskiriama prie būtinosios, GMP dispečeris pasiūlys kreiptis į ambulatorinę sveikatos priežiūros įstaigą. VšĮ Vilniaus GMP stotyje apskrities dispečerinėje dirbantys GMP dispečeriai turi aukštesnįjį arba aukštąjį medicininį išsilavinimą.

Paslaugos

Apie GMP teikiamas paslaugas

GMP paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, priskiriama:

 • Vilniaus apskrities GMP dispečerinės tarnybos paslaugos;
 • GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos:
 • GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;
 • GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;
 • Stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
 • Pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
 • Užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
 • Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
 • Pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl pogimdyvinio laikotarpio patologijos.

Be paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, GMP paslaugų teikėjai teikia ir kitas paslaugas:

 • Pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;
 • Pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);
 • Pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);
 • Pacientų transportavimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

1, 2, 3 punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ pagal sutartį su GMP paslaugų teikėju, 4 punkte numatytu atveju pacientas moka pats.