PASLAUGOS

DISEPEČERIO KLAUSIMAI

APIE MUS

Mokamos paslaugos

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamos mokamos nemedicininės paslaugos: pacientų pervežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu prižiūrint GMP medikų brigadai, budėjimas renginiuose. Už pacientų transportavimą, jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės, pacientas ar jo artimieji apmoka savo lėšomis. Už suteiktas paslaugas galima atsiskaityti kortele arba grynaisiais.

Paslaugos

Mokamos paslaugos

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-04 sprendimu Nr. 1-449 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų nemedicininių paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašu ir suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriumi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju bei VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2022-03-18 įsakymu Nr. VĮ (1.1)-33, nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigalioja šios mokamų nemedicininių paslaugų kainos.

  • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su gydytoju (gydytojas, skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 97,24 Eur.
  • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su SMP specialistu (skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 84,76 Eur.
  • GMP pradinio gyvybės palaikymo brigados su SMP paramediku (skubios medicinos pagalbos paramedikas, pagalbinis darbuotojas, paramedikas-vairuotojas) pervežimo paslauga – 73,17 Eur.
  • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su gydytoju (gydytojas, skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 97,24 Eur.
  • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su SMP specialistu (skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 84,76 Eur.