Skubi medicinos pagalba

PASLAUGOS

DISEPEČERIO KLAUSIMAI

APIE MUS

Skubi medicinos pagalba

Skubi medicinos pagalba – tai kvalifikuota pagalba tais atvejais, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei arba ji gali kilti bet kuriuo atveju dėl ūmios ligos ar įvykio, sukeliančio pavojingą ar kritinę sveikatai būklę.

Paslaugos

Skubi medicinos pagalba

SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantiems arba esantiems asmenims, neatsižvelgiant į jų draustumą, lytį, amžių, tautybę, pilietybę, registracijos vietą.
 • Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama visą parą darbo, švenčių ir poilsio dienomis.

Kai pacientas dėl psichinės sveikatos sutrikimų kelia grėsmę sau ar aplinkiniams, tokiu atveju kartu kviečiami ir policijos pareigūnai.

Atvykusi greitosios medicinos pagalbos brigada pradeda teikti būtinąją medicinos pagalbą įvykio vietoje, esant indikacijoms, skubiai nugabena pacientus į stacionarinę sveikatos priežiūros įstaigą, jei indikacijų stacionariniam gydymui nėra, pataria kreiptis į ambulatorinę sveikatos priežiūros įstaigą.

KAIP PADĖTI LIGONIUI, KOL ATVYKS GREITOJI PAGALBA:

 • Ligonio būklės įvertinimas
 • Netekus sąmonės
 • Sustojus kvėpavimui
 • Sustojus plakti širdžiai
 • Patekusiam į eismo įvykį
 • Apsinuodijus per burną
 • Apsinuodijus per odą
 • Apsinuodijus per plaučius

Priimdamas skambutį telefonu, skubios medicinos pagalbos būtinumą įvertina turintis medicininį išsilavinimą, specialų paruošimą dispečeris. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai vyksta teikti skubios medicinos pagalbos įvykio vietoje pacientams, kai yra:

Gyvybei grėsmingi sindromai staiga susirgus:

 • ūmus kvėpavimo funkcijos sutrikimas (sustojus kvėpavimui, intensyviai dūstant);
 • ūmus širdies veiklos sutrikimas (sustojus širdžiai, sutrikus ritmui, atsiradus skausmui krūtinėje);
 • ūmus sąmonės sutrikimas ar netekimas;
 • staiga atsiradusi sulėtėjusi reakcija ar mieguistumas;
 • traukuliai;
 • paralyžius, galūnių nutirpimas;
 • ūmus intensyvus, skausmas krūtinėje, pilve ar kt.;
 • ūmūs regėjimo sutrikimai;
 • išorinis ar vidinis kraujavimas;
 • esant kūno temperatūrai mažiau kaip 35°c arba daugiau kaip: vaikams iki 3 m daugiau 38,50c, suaugusiesiems - 39,5°c
 • ūmus smegenų kraujotakos sutrikimas, staigus kraujospūdžio sumažėjimas ar padidėjimas, kalbos sutrikimas, intensyvus galvos svaigimas;
 • gimdymas;
 • gausus vėmimas, viduriavimas;
 • ūmus psichikos ir elgesio sutrikimas;
 • sunki psichologinė trauma;

Staiga atsiradusios pavojingos gyvybei organizmo kritinės būklės dėl nelaimingo atsitikimo:

 • avarijos;
 • gamtinės nelaimės, katastrofos ar kitos ekstremalios situacijos;
 • ūmiai apsinuodijus;
 • žaibo ar elektros iškrovos;
 • gaisro;
 • skendimo, užspringimo;
 • bandymo nusižudyti;
 • traumos;
 • gyvūnų, vabzdžių, roplių įkandimo(sukėlusio gyvybei pavojingų požymių);
 • ūmios alerginės reakcijos;
 • nušalimo, bendro kūno atšalimo (kai kūno temperatūra mažiau kaip 35°c);
 • nudegimo;
 • saulės ar šilumos smūgio;
 • ilgalaikio suspaudimo sindromo;
 • įvairios lokalizacijos svetimkūnių (su gyvybei pavojingais požymiais);
 • akių traumos ar nudegimo;

Į kitas ASPĮ vykstame,

tuo atveju, jeigu pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tos ASPĮ kompetenciją. Pervežame pacientus iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei priėmimo skyriuje paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų ir pacientai gali būti transportuojami tik specialiuoju transportu.

Į stacionarines gydymo įstaigas

pacientus su šeimos gydytojo ar poliklinikos gydytojo siuntimu pervežame tais atvejais, jei pervežimo metu pacientui dėl sveikatos būklės reikalinga teikti medicininę pagalbą arba jei paciento pervežti reikalingas spec. transportas su neštuvais (indikacijas nustato siunčiantis gydytojas).

Transportuojame pacientes iš namų į ASPĮ

dėl gimdymo ar nėštumo bei pogimdyminio laikotarpio patologijos, užtikrindami reikiamą med. pagalbą transportavimo metu ir saugų pacientės patekimą į gydymo įstaigą.

Esame pasiruošę

skubią būtinąją pagalbą teikti ekstremaliomis sąlygomis ar stichinių nelaimių atvejais, taip pat įtarus ypač pavojingą infekcinį susirgimą.


Mokamos paslaugos

PASLAUGOS

DISEPEČERIO KLAUSIMAI

APIE MUS

Mokamos paslaugos

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamos mokamos nemedicininės paslaugos: pacientų pervežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu prižiūrint GMP medikų brigadai, budėjimas renginiuose. Už pacientų transportavimą, jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės, pacientas ar jo artimieji apmoka savo lėšomis. Už suteiktas paslaugas galima atsiskaityti kortele arba grynaisiais.

Paslaugos

Mokamos paslaugos

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-03-04 sprendimu Nr. 1-449 patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų mokamų nemedicininių paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašu ir suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriumi ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju bei VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2022-03-18 įsakymu Nr. VĮ (1.1)-33, nuo 2022 m. balandžio 1 d. įsigalioja šios mokamų nemedicininių paslaugų kainos.

 • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su gydytoju (gydytojas, skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 97,24 Eur.
 • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su SMP specialistu (skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 84,76 Eur.
 • GMP pradinio gyvybės palaikymo brigados su SMP paramediku (skubios medicinos pagalbos paramedikas, pagalbinis darbuotojas, paramedikas-vairuotojas) pervežimo paslauga – 73,17 Eur.
 • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su gydytoju (gydytojas, skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 97,24 Eur.
 • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su SMP specialistu (skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 84,76 Eur.

Nemokamos paslaugos

PASLAUGOS

DISEPEČERIO KLAUSIMAI

APIE MUS

Nemokamos paslaugos

Skubios medicinos pagalbos paslaugos – atsitikus nelaimei, ūmiai susirgus ir panašiais atvejais (žr. puslapį „Skubi medicinos pagalba“).

Paslaugos

Nemokamos paslaugos

Pagal iškvietimą atvykusi GMP brigada, kurios sudėtyje gali būti GMP gydytojas arba skubios medicinos pagalbos specialistas, arba paramedikas, turi paprašyti paciento pasirašyti iškvietimo kortelės Nr. 110/a antrame puslapyje, kuriame yra toks tekstas:

 • „Man suprantama forma esu supažindintas su savo (mano atstovaujamo asmens) teisėmis, pareigomis ir su pasekmėmis, atsisakius siūlomos pagalbos. Dėl man (mano atstovaujamam asmeniui) siūlomų tyrimų, gydymo, atliekamų procedūrų ir teikiamos pagalbos: sutinku/nesutinku; Sutinku vykti į ligoninę: sutinku/nesutinku;„
 • „Informacija apie mano (mano atstovaujamo asmens) sveikatos būklę gali būti suteikta kitiems asmenims: sutinku/nesutinku;“

Pasirašius kvietimo kortelėje, pradedama rinkti ligos anamnezė, įvertinama paciento bendra dabartinė sveikatos būklė, neurologinė ir kardiologinė būklės, esant indikacijoms užrašoma EKG, patikrinamas gliukozės kiekis kraujyje, sušvirkščiami reikalingi vaistai (kurie yra medicininiam krepšyje pagal LR SAM patvirtintą sąrašą) arba atliekamos kitos, reikalingos, GMP standartus atitinkančios medicininės manipuliacijos (vadovaujamasi LR SAM patvirtintais standartais). Jeigu iškvietimo priežastis trauma – įvertinamas traumos mechanizmas bei sunkumas. Nustačius preliminarią diagnozę ar vyraujantį sindromą suteikiama reikiama, atitinkanti GMP standartus, medicininė pagalba paciento būklei stabilizuoti ir, atsižvelgiant į būklės sunkumą, suteiktos pagalbos rezultatus, sprendžiama, ar pacientą reikės siųsti šeimos gydytojo priežiūrai ar būtina vežti į stacionarą.

Paskambinę telefonu „112“, kalbėsite su Bendrosios pagalbos centro dispečeriu, kuris arba pats priims kvietimą ir perduos GMP dispečeriams, arba sujungs su Vilniaus apskrities GMP dispečerine. Paskambinę iš visų Lietuvos tinklų bendru telefono numeriu „113“ galite naudoti, kalbėsite su mūsų įstaigos GMP dispečeriais (šiuo metu GMP dispečerinė aptarnauja Vilniaus apskr., Utėnos apskr. Molėtų raj., Panevežio apskr. Zarasų ir Visagino raj. žr. puslapį „Dispečerio klausimai“). Dispečerė, išsiaiškins kokia skubi pagalba reikalinga, suteiks iškvietimui kategoriją (I, II arba III) ir perduos kvietimą artimiausiai įvykio vietos esančiai GMP brigadai, kuri nedelsiant išvyks nurodytu adresu. Iškvietimo priėmimo metu paaiškėjus, kad reikalinga medicinos pagalba nepriskiriama prie būtinosios, GMP dispečeris pasiūlys kreiptis į ambulatorinę sveikatos priežiūros įstaigą. VšĮ Vilniaus GMP stotyje apskrities dispečerinėje dirbantys GMP dispečeriai turi aukštesnįjį arba aukštąjį medicininį išsilavinimą.

Paslaugos

Apie GMP teikiamas paslaugas

GMP paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, priskiriama:

 • Vilniaus apskrities GMP dispečerinės tarnybos paslaugos;
 • GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos:
 • GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;
 • GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;
 • Stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;
 • Pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • Pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
 • Užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;
 • Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;
 • Pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl pogimdyvinio laikotarpio patologijos.

Be paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, GMP paslaugų teikėjai teikia ir kitas paslaugas:

 • Pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;
 • Pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);
 • Pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);
 • Pacientų transportavimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

1, 2, 3 punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ pagal sutartį su GMP paslaugų teikėju, 4 punkte numatytu atveju pacientas moka pats.


Paslaugos

DISPEČERIO KLAUSIMAI

PASLAUGOS

Vilniaus Greitosios medicinos pagalbos stotis, kaip ir policija, kariuomenė, priešgaisrinės apsaugos tarnyba, teikia strateginio pobūdžio paslaugas ir veikia kaip vieninga sistema. Šios sistemos veikla nukreipta į paciento aptarnavimo operatyvumą ir kokybę, paciento gyvybės išgelbėjimą, komplikacijų ir neįgalumo mažinimą. Sistema kurta daugelį metų, tobulinta glaudžiai bendradarbiaujant su mokslininkais, užsienio šalių specialistais.

Mūsų teikiamos paslaugos

Skubi medicinos pagalba

Nemokamos paslaugos

Mokamos paslaugos