2021 metai

2021 metų ataskaitos

2021 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 4854
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 3480
3 Paramedikai 2854
4 Vairuotojai 2249
5 Pagalbiniai darbuotojai 1466
6 Kiti 2619

III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  4545
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai  3281
3 Paramedikai  2617
4 Vairuotojai  2116
5 Pagalbiniai darbuotojai 1391
6 Kiti 2437

II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 5171
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 3579
3 Paramedikai 2952
4 Vairuotojai 2295
5 Pagalbiniai darbuotojai 1518
6 Kiti 2643

I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  5092
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 3610
3 Paramedikai 2961
4 Vairuotojai 2306
5 Pagalbiniai darbuotojai 1536
6 Kiti 2471


Pagrindiniai teisės aktai

Teisinė informacija

Veikla

Korupcijos prevencija

Pagrindiniai teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas 1996 m. gegužės 21 d. Nr. I-1343

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 1996 m. birželio 6 d. Nr. I-1367

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-142

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas“ 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562

Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas 1997-03-25 Nr. VIII-157

Pagrindiniai teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Pagrindiniai teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI

Nustatantys bendrus GMP veiklos reikalavimus

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 324 „Dėl greitosios medicinos pagalbos koncepcijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nustatantys GMP medikų kompetencijos ribas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 915 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 135:2019 „Paramedikas“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-710 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 142:2020 „Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. Įsakymas Nr. V-1031 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 159:2021 „Skubiosios medicinos gydytojas“ patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“

Reguliuojantys GMP dispečerinės tarnybos darbą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V- 1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1234 „Dėl formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 "Dėl bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios”

Reguliuojantys GMP išvažiuojamųjų brigadų medikų darbą

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 “Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-244 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikimų miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-940 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto be ST segmento pakilimo (TLK-10-am I 21.4) atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių pacientų srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymas V-824 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sunkių traumų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1234 „Dėl formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", formos Nr. 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-461 "Dėl bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė", bandomosios formos 110/a "Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė" pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios”

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-428 „Dėl Privalomų medicinos prietaisų, vaistų, asmeninių apsaugos priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse sąrašo patvirtinimo“

Pagrindiniai teisės aktai

KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame sektoriuje


2024 metai

2024 metų ataskaitos

2024 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti

III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti

II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti

I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti


2023 metai

2023 metų ataskaitos

2023 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti

III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti

II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti

I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai
3 Paramedikai
4 Vairuotojai
5 Pagalbinai darbuotojai
6 Kiti


2022 metai

Teisinė informacija

Veikla

Korupcijos prevencija

2022 metai

Pavadinimas Numatomos pirkimo pradžios data Dokumentas


2020 metai

Teisinė informacija

Veikla

Korupcijos prevencija

2020 metai

Pavadinimas Paskelbimo data Numatomos pirkimo pradžios data Dokumentas
Medicinos reikmenys 2020-12-04 2020-IV ketv. – 2020-IV ketv. Nuoroda
Degalų (dyzelino) pirkimas iš degalinių Vilniaus mieste 2020-09-01 2020-III ketv. – 2020-IV ketv. Nuoroda
Naujų pastočių įrengimo remonto darbai 2020-03-13 2020-I ketv. – 2020-IV ketv. Nuoroda
E-kortelės programinės įrangos aptarnavimas 2020-03-13 2020-I ketv. – 2020-II ketv. Nuoroda
NEXEDGE ir TETRA tinklo paslaugos 2020-03-10 2020-IV ketv. – 2020-IV ketv. Nuoroda
GMP automobiliai 2020-03-10 2020-II ketv. – 2020-III ketv. Nuoroda
Medicinos įranga 2020-03-10 2020-II ketv. – 2020-IV ketv. Nuoroda
Profesinių drabužių pirkimas 2020-02-14 2020-I ketv. – 2020-I ketv. Nuoroda
Profesinių drabužių pirkimas 2020-02-14 2020-I ketv. – 2020-I ketv. Nuoroda
Draudimo paslaugų pirkimas 2020-02-05 2020-I ketv. – 2020-I ketv. Nuoroda


2016 metai

2016 metų ataskaitos

2016 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1670
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1170
3 Paramedikai 687
4 Vairuotojai 806
5 Pagalbiniai darbuotojai 558
6 Kiti 1751

III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1476
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1055
3 Paramedikai 525
4 Vairuotojai 726
5 Pagalbiniai darbuotojai 520
6 Kiti 1604

II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1456
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1019
3 Paramedikai 574
4 Vairuotojai 709
5 Pagalbiniai darbuotojai 480
6 Kiti 1471

I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1453
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1085
3 Paramedikai 577
4 Vairuotojai 734
5 Pagalbiniai darbuotojai 507
6 Kiti 1560


2017 metai

2017 metų ataskaitos

2017 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1638
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1624
3 Paramedikai 656
4 Vairuotojai 1189
5 Pagalbiniai darbuotojai 671
6 Kiti 1817

III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1341
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1389
3 Paramedikai 596
4 Vairuotojai 1097
5 Pagalbinai darbuotojai 550
6 Kiti 1622

II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1616
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1509
3 Paramedikai 702
4 Vairuotojai 1163
5 Pagalbiniai darbuotojai 566
6 Kiti 1962

I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1316
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1365
3 Paramedikai 595
4 Vairuotojai 1031
5 Pagalbiniai darbuotojai 517
6 Kiti 1716


2018 metai

2018 metų ataskaitos

2018 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1892
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1957
3 Paramedikai 897
4 Vairuotojai 1409
5 Pagalbiniai darbuotojai 676
6 Kiti 1906

III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  1741
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1662
3 Paramedikai 746
4 Vairuotojai  1250
5 Pagalbiniai darbuotojai  707
6 Kiti 1755

II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 1659
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1608
3 Paramedikai 830
4 Vairuotojai 1232
5 Pagalbiniai darbuotojai 604
6 Kiti 1690

I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  1454
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1482
3 Paramedikai 846
4 Vairuotojai  1167
5 Pagalbiniai darbuotojai 663
6 Kiti 1638


2019 metai

2019 metų ataskaitos

2019 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 2708
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1937
3 Paramedikai 1498
4 Vairuotojai 1252
5 Pagalbiniai darbuotojai 901
6 Kiti 2255

III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  2401
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1711
3 Paramedikai 1289
4 Vairuotojai  1101
5 Pagalbiniai darbuotojai  747
6 Kiti  2401

II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 2304
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1665
3 Paramedikai 1264
4 Vairuotojai 1100
5 Pagalbiniai darbuotojai 749
6 Kiti 2069

I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 2234
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1616
3 Paramedikai 1247
4 Vairuotojai 1073
5 Pagalbiniai darbuotojai 760
6 Kiti 2169