Darbo pasiūlymai

Praktika

Savanorystė

Savanorystė

Savanorystė – įvairaus amžiaus žmonių atliekama veikla, kurie laisva valia skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai, už kurią nėra gaunamas piniginis atlygis. Tai būdas „atrasti save“,  tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei lengviau rasti darbą.

Svarbi informacija

Ieškantiems savanoriškos veiklos

Savanorystė leidžia susipažinti su įdomiais žmonėmis ir išplėsti pažinčių tinklą už savo „burbulo“ ribų. Darant gerus darbus kitiems, natūralu jausti pasitenkinimą. O žinojimas, kad savo veikla prisidedate prie žmogaus gyvybės gelbėjimo, kaip niekas kitas kelia savivertę ir pasitikėjimą savo jėgomis.

Savanorystė padeda sustiprinti savivertę jauniems asmenims, kadangi jiems tai galimai pirma veikla, kur į juos žiūrima kaip į savarankiškus, „suaugusius“ žmones, o už atliktus gerus darbus kartais nereikia net padėkos – užtenka matyti akis to žmogaus, kuriam padėjai. Ne tiek svarbu, ar po savanorystė stosite į savo norimą studijų kryptį, ar bandysite įsidarbinti – savanorystės metu sustiprėjęs pasitikėjimas savimi tikrai jums padės. Papildoma , „asmeniška“ motyvacija, kuri atveda žmogų į savanorystę, dažnai dar labiau sustiprina prasmės jausmą.

Savanorystė leidžia atsiskleisti jūsų gebėjimams ir vystyti juos. Įgiję patirties savanorystėje, jau žinosite ar jums būdingos tokios savybės, kaip gebėjimas dirbti komandoje, problemų sprendimo įgūdžiai, organizaciniai gebėjimai ir t.t.

Savanoriui numatomi reikalavimai:

  • Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.
  • Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
  • Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus.
  • Savanoriui pagal atliekamos veiklos pobūdį gali būti taikomi kiti reikalavimai, nustatyti atskiras sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Savanoriškos veiklos sutartis:

  • Su savanoriu yra sudaroma savanoriškos veiklos sutartis.
  • Sutartyje susitariama dėl savanoriškos veiklos trukmės ir laiko, kitos sąlygos.
  • Svarbu žinoti, jog sutartis gali būti bet kada nutraukiama bendru sutarimu.

Dėl savanorystės VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotyje turite kreiptis į personalo skyriaus vadovą el. paštu savanoryste@vgmps.lt

Šiuo metu dėl išliekančios koronaviruso grėsmės asmenys atlikti savanorišką veiklą nepriimami.