Darbo pasiūlymai

Praktika

Savanorystė

Praktika

Svarbi informacija

Ieškantiems praktikos

Lietuvių patarlė byloja: žuvis ieško kur giliau, o žmogus, kur geriau. Taip buvo, taip yra dabar ir taip bus, todėl kviečiame studentus VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotyje (toliau- GMPS) atlikti mokomąją, mokslo tiriamąją ir profesinę praktiką. Praktika GMPS – tai puiki patirtis geriau pažinti save darbinėje aplinkoje bei suprasti, kokios darbinės užduotys išties sekasi ir patinka. Praktika suteikia studentams galimybę įgyti realių praktinių žinių mokantis iš įvairių sričių profesionalų.

Studentui atliekančiam praktiką GMPS:

 • suteikiama praktinio mokymo vietą, sudaromos sąlygos įgyvendinti praktikos planą (programą);
 • užtikrinama, kad studentui bus paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų darbuotojų, kuris vykdys praktikos priežiūrą, o praktikai pasibaigus – ją įvertins;
 • užtikrinamos darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančios darbo sąlygos, esant reikalui aprūpinama praktikai atlikti būtinais darbo drabužiais ir avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje nesusitaria kitaip;
 • informuoja mokymo įstaigą apie praktikos drausmės pažeidimus, neatvykimą į praktiką.

Dėl studijų praktikos atlikimo

Studentai norintys atlikti studijų/profesinę praktiką (ne vykdyti savanorystę!) turi:

 • kreiptis į GMPS Išvažiuojamųjų brigadų tarnybos vadovą el.p. praktika@vgmps.lt
 • pateikti:
  • trišalę sutartį (3 egz.).
  • COVID anketą;
  • Konfidencialumo pasižadėjimą;
  • Med. knygelės kopiją arba sveikatos pažymos kopiją.

SVARBI INFORMACIJA DĖL PRAKTIKŲ VYKDYMO

GMPS praktiką gali atlikti studentai, kurie:

 • yra persirgę koronavirusu ir nuo teigiamo PGR arba antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 210 dienų;
 • turi koronaviruso serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, jei praėjo mažiau nei 60 dienų;
 • paskiepyti vakcina nuo koronaviruso pagal pilną skiepijimo schemą;
 • turi neigiamą COVID-19 PGR testo atsakymą ir praktikos metu testuosis kas 7-10 dienų;
 • pradedant praktiką būtina turėti tai įrodančių dokumentų kopiją arba galiojantį galimybių pasą \ ES skaitmeninį COVID-19 pažymėjimą.

Taip pat GMPS yra akredituota Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto gydytojų rezidentūros bazė.

Kviečiame jaunuosius kolegas atlikti rezidentūrą GMPS. Jūsų tikrai nenuvils draugiška atmosfera, geranoriškas vyresniųjų kolegų ir viso kolektyvo dėmesys ir pagalba bei plačios galimybės gilinti savo teorines žinias, mokytis sėkmingai pritaikyti jas praktikoje, įgyti būtinus praktinius įgūdžius.