SERVICES

DISPATCHER’S QUESTIONS

Paid Services

Services to ensure the required health care services (transporting by an EMS vehicle and supervision by EMS crew, event standby EMS services).

Services

Paid Services

Upon request of a patient or his/her relatives, if it is not necessary due to a patient’s health condition, the costs for transporting a patient is covered by a patient. The Order of PI Emergency Medical Service Station Director No 1-R-08 stipulates the following costs of services valid from 1 February 2016: Service costs to be paid for by patients.

Mokamų paslaugų įkainiai. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų paslaugų (neapmokamų iš TLK lėšų) teikimo tvarka (informacija yra atnaujinama). Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainos. VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų teikimo tvarkos aprašas.

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 2020-05-29 įsakymu Nr. VĮ(1.1)-60 patvirtintos GMP brigadų teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainos kultūriniuose ar sportiniuose renginiuose:

  • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su gydytoju (gydytojas, skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 81,93 Eur.
  • GMP pažangaus gyvybės palaikymo brigados su SMP specialistu (skubios medicinos pagalbos specialistas, paramedikas, paramedikas-vairuotojas) paslauga – 70,46 Eur.