Darbuotojams

Atgal

 DARBUOTOJŲ DĖMESIUI !  

 

 

 

 

Gauta gripo vakcina. Vakcinacijai registruotis tel. 8656 05857 ( Zoja)

 

  

   

PGR testų atlikimas: Įsakymas dėl testavimo, priedas dėl įsakymo2021-12-01 įsakymas Nr. 101

   

 

 

Pasaulinei COVID-19 pandemijai besitęsiant, kitos užkrečiamos ir ne ką mažiau pavojingos ligos tarsi pasitraukė į antrą planą. Viena jų – tymai. Ši liga itin pavojinga, nes lengvai plinta visuomenėje, gali sukelti komplikacijas, o nepakankamos skiepijimo apimtys lemia kylančius protrūkius. Tačiau svarbiausia nepamiršti, kad tymai – efektyviai skiepais valdoma infekcija! 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“, rūpindamasis vilniečių sveikata ir saugumu, parengė informacinį straipsnį bei vizualą tymų prevencijos tema (jį rasite laiško prisegtuke). Kviečiame pasidalinti šia informacija savo įstaigos informaciniuose ekranuose, stenduose ar socialinėje medijoje, pvz.: įstaigos tinklalapyje, Facebook paskyroje. 

Nuoroda į straipsnį mūsų internetiniame tinklapyje – https://bit.ly/3meo54X

 

Laba diena, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ kviečia Jūsų įstaigos darbuotojus pasinaudoti nemokamomis psichologų konsultacijomis per mobiliąją aplikaciją „Mindletic“.
Nuotolinės profesionalių psichologų konsultacijos yra skirtos Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, kurie patiria psichologinius sunkumus ar nori sustiprinti savo psichikos sveikatą.
Registruotis konsultacijoms galite čia. 

Užsiregistravus paslaugai,  el. paštu gausite laišką su instrukcija, kaip atsiųsti aplikaciją, ja naudotis bei kaip vyks pirmoji konsultacija. Kviečiame registruotis ir rezervuoti konsultacijas jau dabar – jų skaičius ribotas. Konsultacijomis pasinaudoti arba rezervuoti konsultacijų laiką reikia iki gruodžio 18 d. 
Jeigu turėsite klausimų, kviečiame kreiptis el.paštu greta.oklinskaite@vvsb.lt

  

DĖL ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE PAGAL SAUGUMO LYGIUS

DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI NUSTATYTI

 

VšĮ GMPS dirbančių sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų SARS COV-2-PGR tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas

 

COVID-19 prevencijos ir gydymo vadovas
Sudarytas pagal klinikinę Džedziango universitetinės medicinos mokyklos patirtį, remiantis 104 pacientų, sirgusių COVID-19 gydymu.
SKIRIAMAS VISIEMS LIETUVOS MEDIKAMS
EN   LT

  

Dėl COVID-19 LIGOS ATVEJO APIBRĖŽIMO ATNAUJINIMO PAKEITIMO

KORONAVIRUSO SUKELIAMA INFEKCIJA
UŽKREČIAMŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO INFORMACIJA 
DĖL SĄLYTĮ SU COVID-19 ATVEJU TURĖJUSIŲ ASMENŲ 
SARS-CoV-2 laikinasis tvarkos aprašas

  

VGMPS profesinės sąjungos informacija

Deklaruojant pajamas už 2018 ir vėlesnius metus, šalia 2 proc. pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams, ir 1 proc., skiriamo politinėms partijoms, galima papildomai skirti 1 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms.
Kviečiame paremti mūsų profesinę sąjungą! Tam tikslui reikia užpildyti ir pateikti VMI prašymą – FR0512 formos 4 versiją (popierinę ar elektroninę).

Jei kiltų klausimų – prašome kreiptis į pirmininko pavaduotoją Violetą Seiliuvienę, tel. 8 656 08539, arba teisininkę Nataliją Jasinskienę, tel. 8 655 65480.

 

 

 

"mhGAP" INTERVENCIJŲ VADOVASMedikas.eu INFORMACIJA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMOPsichosocialinę pagalba teikiančios įstaigos Vilniaus mieste

Susitarimas dėl kolektyvinės sutarties papildymo 

 

Už pasiektus aukštus rezultatus 11-osiose Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynėse.

 

 

Pagalbinių darbuotojų ir vairuotojų dėmesiui !!!

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija planuoja priimti teisės aktus pagal kuriuos nuo 2024 m. GMP sotyje visi dirbantys vairuotojai turės turėti paramediko kvalifikaciją. 
Norintys įgyti paramediko kvalifikaciją kviečiami prisijungti prie LAMA BPO informacinės sistemos ir pildyti prašymus mokytis! Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt
Priėmimas į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą paramediko specialybę vyksta nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. liepos 29 d. Taip pat dėl stojimo galite kreiptis į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą tel. +370 626 64580 arba GMPS Personalo skyrių.

Administracija

 

GMP brigadų dėmesiui !

(!) Kai RVUL (Šiltnamių g. 29) prašo jiems pervežti pacientus iš kitų stacioarų, nepamirškite paimti konsultanto lapų F119A.

(!) GMP brigada, pristačiusi į stacionarą sunkios būklės pacientą užpildo vertybių paėmimo saugojimui ir perdavimo aktą. Akte užrašomas iškvietimo kortelės numeris ir užrašomas paciento turimos vertybės (pinigai, papuošalai, mobilus telefonas ir t.t.).  GMP brigados vadovas užpildęs aktą  duoda pasirašyti ASPĮ ar kitos įstaigos darbuotojui ir perduoda paciento daiktus. Užpildytas aktas prisegamas prie GMP iškvietimo kortelės.

 __________________________________________________________________________

Dėl pajamų natūra apmokestinimo! 

Visi darbuotojai papildomai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Pagal draudimo sutarties sąlygą draudimo išmokos gavėjai (naudos gavėjai) yra darbuotojai, o ne įstaiga.
Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą natūra gautos darbuotojo pajamos yra priskiriamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. 
Draudimo įmokos, mokamos bendrovės darbuotojų naudai, taip pat laikomos gyventojų pajamų mokesčio objektu. 
Vadovaujantis aukščiau paminėtais faktais bei papildomai atlikus konsultaciją su VMI, buvo atliktas vienkartinis pajamų natūra priskaitymas bei apmokestinimas.
Finansų skyriaus darbuotojai visada pasiruošę suteikti jums informaciją bei konsultaciją.

______________________________________________________________________________________

GERBIAMI DARBUOTOJAI !!!

PRAŠOME, ATIDUODANT   DARBO DRABUŽIUS Į SKALBYKLĄ,
PATIKRINTI AR NĖRA KIŠENĖSĖ PALIKTŲ DAIKTŲ, YPAČ AŠTRIŲ.

                                                                       Ūkio skyriaus darbuotojai

Gydymo algoritmai 

Noriu visus pakviesti aktyviai dalyvauti, atnaujinant kai kuriuos gydymo algoritmus. Mūsų kolegos paruošė gydymo rekomendacijų projektus, apsinuodijus grybais ir įkandus gyvatėmis. (nuoroda)

TYMAI

Darbuotojų elgesio kodeksas

Apsinuodijimas nitritais ir nitratais

DĖL ZIKOS VIRUSINĖS INFEKCIJOS

DĖL SALMONELIOZĖS PROTRŪKIO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės

 

 

   
 
 

VŠĮ GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka (atnaujinta)

Ketvirtinių priedų bendrųjų padalinių darbuotojams skyrimo kriterijai ir tvarka.

VšĮ GMP stoties darbo laiko, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, apmokėjimo tvarkos aprašas

VšĮ GMPS ketvirtinių priedų už reikšmingą įtaką geriems GMPS veiklos rezultatams skyrimo kriterijai ir tvarka.

Dėl GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo

TLK10 - AM elektroninis vadovas

Ligonio ištyrimo ir diagnozės nustatymo algoritmas

Vaistų paieška

Pažymų užsakymas

Darbuotojų patogumui elektroniniu paštu buhalterija@vgmps.lt arba paskambinus telefonu 8 5 2758844 galima užsakyti šias  pažymas:

  1. Darbuotojo darbo užmokesčio pažyma (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).
  2. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).
  3. Pažyma apie išskaičiuotus ir pervestus alimentus (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).

NUO 2011 m. LAPKRIČIO 1 d.  ĮSIGALIOJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO 

 

DĖL GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Gydytojams licenzijos perregistravimui reikia surinkti 120 tobulinimosi val., iš jų 72 val. pagal specialybę. Šiuo metu, pagal galiojančius teisės aktus, valandas galima surinkti ir tik lankant konferencijas. Jeigu gydytojams trūksta valandų, jie savo iniciatyva perka kelialapį ar gauna nemokamai.

Bendruomenės slaugytojams licencijos perregistravimui reikia surinkti 60 tobulinimosi val., iš jų 36 val. pagal specialybę formaliose švietimo įstaigose.

Vykdant 2007-11-06 SAM ministro įsakymą Nr. V- 895 GMP brigadų medicinos personalas žinias, mokėjimus, bei gebėjimus per kiekvienus metus tobulina 12 val. specializuotuose kursuose.
Sekite informaciją apie vyksiančias konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus !

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė

 


script>

Mums svarbi Jūsų nuomonė