Darbuotojams

Atgal

 

 DARBUOTOJŲ DĖMESIUI !  

 

 Gerb. kolegos, norintiems pasiskiepyti nuo gripo prašome kreiptis adresu Justiniškių 14C-1, Vilnius. 19 kab. į Įrangos ir vaistų komplektavimo punktą. Skiepijimas vyks 2019.10.23 ir 2019.10.29 nuo 08:00 iki 12:00 val.

  

 

 

 

Pagalbinių darbuotojų ir vairuotojų dėmesiui !!!

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija planuoja priimti teisės aktus pagal kuriuos nuo 2024 m. GMP sotyje visi dirbantys vairuotojai turės turėti paramediko kvalifikaciją.
Norintys įgyti paramediko kvalifikaciją kviečiami prisijungti prie LAMA BPO informacinės sistemos ir pildyti prašymus mokytis! Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt
Priėmimas į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą paramediko specialybę vyksta nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2019 m. liepos 29 d. Taip pat dėl stojimo galite kreiptis į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą tel. +370 626 64580 arba GMPS Personalo skyrių.

Administracija

 

  

VGMPS profesinės sąjungos informacija

Deklaruojant pajamas už 2018 ir vėlesnius metus, šalia 2 proc. pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams, ir 1 proc., skiriamo politinėms partijoms, galima papildomai skirti 1 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms.
Kviečiame paremti mūsų profesinę sąjungą! Tam tikslui reikia užpildyti ir pateikti VMI prašymą – FR0512 formos 4 versiją (popierinę ar elektroninę).

Jei kiltų klausimų – prašome kreiptis į pirmininko pavaduotoją Violetą Seiliuvienę, tel. 8 656 08539, arba teisininkę Nataliją Jasinskienę, tel. 8 655 65480.

 

 

 

"mhGAP" INTERVENCIJŲ VADOVASMedikas.eu INFORMACIJA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMOPsichosocialinę pagalba teikiančios įstaigos Vilniaus mieste

Susitarimas dėl kolektyvinės sutarties papildymo 

ŠVAROS BROLIAI INSTRUKCIJAKokia privalomojo sveikatos draudimo nauda?

Už pasiektus aukštus rezultatus 11-osiose Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynėse.

Dėl pajamų natūra apmokestinimo! 

Visi darbuotojai papildomai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Pagal draudimo sutarties sąlygą draudimo išmokos gavėjai (naudos gavėjai) yra darbuotojai, o ne įstaiga.
Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą natūra gautos darbuotojo pajamos yra priskiriamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. 
Draudimo įmokos, mokamos bendrovės darbuotojų naudai, taip pat laikomos gyventojų pajamų mokesčio objektu. 
Vadovaujantis aukščiau paminėtais faktais bei papildomai atlikus konsultaciją su VMI, buvo atliktas vienkartinis pajamų natūra priskaitymas bei apmokestinimas.
Finansų skyriaus darbuotojai visada pasiruošę suteikti jums informaciją bei konsultaciją.

__________________________________________________________________________

GMP brigadų dėmesiui !

(!) Kai RVUL (Šiltnamių g. 29) prašo jiems pervežti pacientus iš kitų stacioarų, nepamirškite paimti konsultanto lapų F119A.

(!) GMP brigada, pristačiusi į stacionarą sunkios būklės pacientą užpildo vertybių paėmimo saugojimui ir perdavimo aktą. Akte užrašomas iškvietimo kortelės numeris ir užrašomas paciento turimos vertybės (pinigai, papuošalai, mobilus telefonas ir t.t.).  GMP brigados vadovas užpildęs aktą  duoda pasirašyti ASPĮ ar kitos įstaigos darbuotojui ir perduoda paciento daiktus. Užpildytas aktas prisegamas prie GMP iškvietimo kortelės.

______________________________________________________________________________________

GERBIAMI DARBUOTOJAI !!!

PRAŠOME, ATIDUODANT   DARBO DRABUŽIUS Į SKALBYKLĄ,
PATIKRINTI AR NĖRA KIŠENĖSĖ PALIKTŲ DAIKTŲ, YPAČ AŠTRIŲ.

                                                                       Ūkio skyriaus darbuotojai

Gydymo algoritmai 

Noriu visus pakviesti aktyviai dalyvauti, atnaujinant kai kuriuos gydymo algoritmus. Mūsų kolegos paruošė gydymo rekomendacijų projektus, apsinuodijus grybais ir įkandus gyvatėmis. (nuoroda)

TYMAI

Darbuotojų elgesio kodeksas

Apsinuodijimas nitritais ir nitratais

DĖL ZIKOS VIRUSINĖS INFEKCIJOS

DĖL SALMONELIOZĖS PROTRŪKIO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės

Prisijungti prie statistinių duomenų portalo vyksta taip:

 kortele.vgmps.lt 

Naudotojo vardas             aaaaaa       
Slaptažodis AAA*bbb*0000

Prisijungti prie savitarnos duomenų portalo vyksta taip:

 savitarna-dvs.vgmps.lt

Naudotojo vardas            Vardas.Pavardė   
Slaptažodis  Vardas.Pavarde123

Po pirmo prisijungimo būtina pakeisti slaptažodį. Naudojimosi instrukcija

   
 
 

VŠĮ GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Ketvirtinių priedų bendrųjų padalinių darbuotojams skyrimo kriterijai ir tvarka.

VšĮ GMP stoties darbo laiko, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, apmokėjimo tvarkos aprašas

VšĮ GMPS ketvirtinių priedų už reikšmingą įtaką geriems GMPS veiklos rezultatams skyrimo kriterijai ir tvarka.

Dėl GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo

TLK10 - AM elektroninis vadovas

Ligonio ištyrimo ir diagnozės nustatymo algoritmas

Vaistų paieška

Pažymų užsakymas

Darbuotojų patogumui elektroniniu paštu buhalterija@vgmps.lt arba paskambinus telefonu 8 5 2758844 galima užsakyti šias  pažymas:

  1. Darbuotojo darbo užmokesčio pažyma (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).
  2. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).
  3. Pažyma apie išskaičiuotus ir pervestus alimentus (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).

NUO 2011 m. LAPKRIČIO 1 d.  ĮSIGALIOJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO 

 

DĖL GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Gydytojams licenzijos perregistravimui reikia surinkti 120 tobulinimosi val., iš jų 72 val. pagal specialybę. Šiuo metu, pagal galiojančius teisės aktus, valandas galima surinkti ir tik lankant konferencijas. Jeigu gydytojams trūksta valandų, jie savo iniciatyva perka kelialapį ar gauna nemokamai.

Bendruomenės slaugytojams licencijos perregistravimui reikia surinkti 60 tobulinimosi val., iš jų 36 val. pagal specialybę formaliose švietimo įstaigose.

Vykdant 2007-11-06 SAM ministro įsakymą Nr. V- 895 GMP brigadų medicinos personalas žinias, mokėjimus, bei gebėjimus per kiekvienus metus tobulina 12 val. specializuotuose kursuose.
Sekite informaciją apie vyksiančias konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus !

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė


1550655395_0_Logo-9074d67d6f2ca3e7b43e8c5a73f41579.jpg

Padėka br. Nr. 0827 iškv. Nr. 1908172390-1-1, SMPS B. Savičienė, p/d M. Klabys, vairuotojas J. Čepulis

Paciento giminės rašo: „Labai nuoširdžiai noriu pareikšti padėką savo mamos Irenos Kizlaitienės vardu 0827 brigadai, kuri neįtikėtinai operatyviai atvyko ir suteikė greitąją pagalbą. 
Labiausiai sužavėjo profesionalumas ir žmogiškumas!
112 ir 033 darbuotojai irgi dirbo be priekaištų. Tiesiog, Amerika. Sunku patikėti, kad, nežiūrint valdžios nepagarbos medikams, Lietuvoje pasiekėme tokį lygį. 
Ačiū!“
Romualdas Kizlaitis
2019-04-17 d.

1550655417_0_Logo-8d8369708a3fdfc575650dda2a6ed1ee.jpg

Padėka br. Nr. 0881 iškv. Nr. 1908162978-1-1, SMPS B. Jacerienė, vairuotojas paramedikas J. Stankevič

Paciento giminės rašo: „Nuoširdi padėka brigadai 0881 (gydytoja Birutė ir jos kolega), kurie vakar (balandžio 11 d.) apie 18 val. vežė infarktą patyrusį vyrą iš Vilniaus miesto klinikinės ligoninės į Vilniaus universiteto ligoninę Santaros klinikas. Ačiū Jums už profesionalumą, nuoširdų rūpestį ir puikų komandinį darbą. Sveikatos ir stiprybės Jums ir Jūsų artimiesiems.“ 
Su pagarba Joana.
2019-04-12 d.

1550655423_0_Logo-90dabf71e7e5af710606171057650aca.jpg

Padėka br. Nr. 0882, iškv. Nr. 1908142830-1-1, SMPS V. Shvaikovskaja p/d R. Seiliūtė, vairuotojas A. Gasevičius

Pacientas rašo: „Laba diena, norėčiau nuoširdžiai padėkoti greitosios pagalbos komandos medikams, kurie ketvirtadienį (2019-04-28) maksimaliai greitai atvyko į iškvietimą Justiniškių g. __ (Vilniuje), labai operatyviai suteikė pagalbą bei nuvežė į Santaros klinikas. Dėkoju Jiems labai už profesionalumą, labai šiltą, aukštos kultūros bendravimą, retą šiais laikais nuoširdumą bei atsidavimą savo profesijai. Linkiu daug stiprybės ir visokeriopos sėkmės Jūsų atsakingame darbe. Didelis AČIŪ.“ 
Su pagarba N. Jelenskienė.
2019-04-01 d.

1550655431_0_Logo-61e3db3ae210d780257b022a1a5f9e6e.jpg

Padėka br. Nr. 0884, iškv. Nr. 1908106397-1-1, SMPS V. Mitrauskienė, vairuotojui M. Pankratovas

Padėka per BPC „Su malonumu perduodame žmogaus padėką už puikų ir operatyvų GMP brigados darbą įvykio vietoje (2019-03-04, kvietimas 16:35 val. Rygos g. 1 Vilnius).“
Jelena Montvilienė
Bendrojo pagalbos centro 
Vilniaus skyriaus viršininkė
2019-03-19 d.

1550655442_0_Logo-d49c32138a1856f7521daf3ae834c7d0.jpg

Padėka br. Nr. 0881, iškv. Nr. 1908136519-1-1, SMPS J. Jasinavičienė, vairuotojas S. Monastyrskij.

Paciento giminės rašo: „Norime padėkoti brigadai Nr. 0881 ir skubios pagalbos specialistei Justinai bei vairuotojui. Brigada atvyko po kelių minučių po iškvietimo 2019-03-24 16,20 val., draugei nustatė širdies nepakankamumą, ir primygtinai siūlė važiuoti į ligoninę tolimesniems tyrimams. Jų dėka buvo aptiktas trombas plaučiuose ir pradėtas atitinkamas gydymas. Justina tiksliai nustatė diagnozę, profesionaliai atliko savo darbą, kartu su ja buvęs vairuotojas buvo labai paslaugus.“
Sofija.
2019-03-26 d.

1550655448_0_Logo-db3e7892aacd8c93d221d956058c3d44.jpg

Padėka br. Nr. 0803, iškv. Nr. 1908115963-1-1, SMPS R. Zacharevič, p/d A. Sosnovskis, vairuotojas paramedikas V. Burinskas.

Paciento giminės rašo: „Ačiū 0803 brigadai, už kvalifikuotą pagalbą. M. Kuosienei, įstrigus burnos ertmėje „gabalui mėsos“, jie atvyko stulbinančiai greitai ir labai profesionaliai suteikė pagalbą. Ačiū JIEMS. Milda, vos nenumirė. Jie Didvyriai.“
Vainius Dziegoraitis 
2019-03-10 d.

1550655455_0_Logo-422e503373ffa4c6d5a0a6d0fa1497e2.jpg

Padėka br. Nr. 0828, iškv. Nr. 1908064307-1-1, SMPS J. Bendinskienė, vairuotojas paramedikas T. Baltuška.

Pacientas rašo: „Antrą kartą gyvenime apsirgau GRIPU. T pernai vasario pradžioje ir šiemet. Nors buvo labai bloga T-39 KENTĖJAU GĖRIAU ANTIGRIPINIUS VAISTUS--deja sveikata tik blogėjo vyras vakare iškvietė GMPBRIGADĄ Koks sutapimas----ta pati brigada nr. 0828-atvažiavo ir pernai ir šiemet .Esu labai dėkinga gyd. J.BENDINSKIENEI vairuotojui T.BALTUŠKAI už greitą sureagavimą už profesionalumą už neįkainuojamus---raminančius žodžius už pagalbą esant beviltiškumui baimei dėl komplikacijų.....Po jų apsilankymo man paliko geriau dingo baimė ir po 3 bemiegių naktų ---pailsėjau .VAIRRUOTOJAS---LABAI APMOKYTAS galvojau kad med. darbuotojas----net deguonies kiekį išmatavo---AČIŪ jam nuoširdus. MIELA ADMINISTRACIJA-----paskatinkit tokius nuostabius medikus jų padėjėjus nors kartą metuose---per MEDIKŲ DIENĄ...JIE tikrai to verti...jų net ŽODŽIAI GYDO...draugiškai.“ 
LINA KAUŠYLIENĖ, VILNIUS.
2019-02-18 d.

1550655464_0_Logo-9f9c074342e99c4e7defb3912005e8e2.jpg

Padėka br. Nr. 0830, iškv. Nr. 1908054736-1-1, SMPS S. Jankauskui, vairuotojui S. Kolpak

Paciento giminės rašo: „Labą vakarą, širdingai dėkojame greitosios medicinos pagalbos komandai, kuri šiandien kviesta į Karklėnų gatvę __ Vilniuje, 12.41, atvyko už kelių minučių. Padarė ko ne stebuklą, stabilizavo anytos būklę, ramiai ir atsakingai atliko savo darbą, nuramindami ir mus. Paaiškindami ką daro ir kodėl. Sėkmingai nuvežė ją į Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė. Didelis jiems abiem už profesionalumą.“ 
Ramunė ir Aurimas Jonas Jeskevičiai.
2019-01-31 d.

script>

Mums svarbi Jūsų nuomonė