Darbuotojams

Atgal

 

 DARBUOTOJŲ DĖMESIUI !  

 

Mieli kolegos!

Kviečiame palaikyti mūsų įstaigą ir kolegas Delfi organizuojamame konkurse „Tautos gydytojas“.

Šio konkurso metu prašome Jūsų pagalbos kiekvieną dieną balsuojant už įstaigą ir Jūsų matymu verčiausią šios nominacijos kolegą.

UŽ MŪSŲ ĮSTAIGĄ GALITE BALSUOTI PASPAUDĘ ANT NUORODOS: nuoroda

UŽ KOLEGOS KANDIDATŪRĄ GALITE BALSUOTI PASPAUDĘ ANT ŠIOS NUORODOS : nuoroda

Jeigu nominacijos verto kandidato dar nėra registruota, tai galite padaryti ir Jūs, užpildę formą sistemoje. 

 

Daugiausiai balsų atskirose nominacijose surinkę medikai bus skelbiami nugalėtojais gegužės 27 d. 

Nugalėtojai specialiais prizais bus apdovanoti MO muziejuje, Vilniuje, birželio 4 dieną.

 

 

VGMPS profesinės sąjungos informacija

Deklaruojant pajamas už 2018 ir vėlesnius metus, šalia 2 proc. pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams, ir 1 proc., skiriamo politinėms partijoms, galima papildomai skirti 1 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms.
Kviečiame paremti mūsų profesinę sąjungą! Tam tikslui reikia užpildyti ir pateikti VMI prašymą – FR0512 formos 4 versiją (popierinę ar elektroninę).

Jei kiltų klausimų – prašome kreiptis į pirmininko pavaduotoją Violetą Seiliuvienę, tel. 8 656 08539, arba teisininkę Nataliją Jasinskienę, tel. 8 655 65480.

 

 

 

"mhGAP" INTERVENCIJŲ VADOVAS

Medikas.eu 

INFORMACIJA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO

Psichosocialinę pagalba teikiančios įstaigos Vilniaus mieste

Susitarimas dėl kolektyvinės sutarties papildymo 

ŠVAROS BROLIAI INSTRUKCIJA

Kokia privalomojo sveikatos draudimo nauda?

Už pasiektus aukštus rezultatus 11-osiose Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynėse.

 

Dėl pajamų natūra apmokestinimo!

 

Visi darbuotojai papildomai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Pagal draudimo sutarties sąlygą draudimo išmokos gavėjai (naudos gavėjai) yra darbuotojai, o ne įstaiga.
Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą natūra gautos darbuotojo pajamos yra priskiriamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis.
Draudimo įmokos, mokamos bendrovės darbuotojų naudai, taip pat laikomos gyventojų pajamų mokesčio objektu.
Vadovaujantis aukščiau paminėtais faktais bei papildomai atlikus konsultaciją su VMI, buvo atliktas vienkartinis pajamų natūra priskaitymas bei apmokestinimas.
Finansų skyriaus darbuotojai visada pasiruošę suteikti jums informaciją bei konsultaciją.

 

  

TYMAI

Darbuotojų elgesio kodeksas 

__________________________________________________________________________

GMP brigadų dėmesiui !

(!) Kai RVUL (Šiltnamių g. 29) prašo jiems pervežti pacientus iš kitų stacioarų, nepamirškite paimti konsultanto lapų F119A.

(!) GMP brigada, pristačiusi į stacionarą sunkios būklės pacientą užpildo vertybių paėmimo saugojimui ir perdavimo aktą. Akte užrašomas iškvietimo kortelės numeris ir užrašomas paciento turimos vertybės (pinigai, papuošalai, mobilus telefonas ir t.t.).  GMP brigados vadovas užpildęs aktą  duoda pasirašyti ASPĮ ar kitos įstaigos darbuotojui ir perduoda paciento daiktus. Užpildytas aktas prisegamas prie GMP iškvietimo kortelės. 

GERBIAMI DARBUOTOJAI !!!

PRAŠOME, ATIDUODANT   DARBO DRABUŽIUS Į SKALBYKLĄ,
PATIKRINTI AR NĖRA KIŠENĖSĖ PALIKTŲ DAIKTŲ, YPAČ AŠTRIŲ.

                                                                       Ūkio skyriaus darbuotojai 

 

Gydymo algoritmai

 

Noriu visus pakviesti aktyviai dalyvauti, atnaujinant kai kuriuos gydymo algoritmus. Mūsų kolegos paruošė gydymo rekomendacijų projektus, apsinuodijus grybais ir įkandus gyvatėmis. (nuoroda)

Prisijungti prie statistinių duomenų programos vyksta taip:

 kortele.vgmps.lt 

Naudotojo vardas             aaaaaa       
Slaptažodis AAA*bbb*0000

 

Apsinuodijimas nitritais ir nitratais

DĖL ZIKOS VIRUSINĖS INFEKCIJOS

DĖL SALMONELIOZĖS PROTRŪKIO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Dovanų ėmimo ir teikimo pagrindinės taisyklės

 

VŠĮ GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

VšĮ GMP stoties darbo laiko, esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, apmokėjimo tvarkos aprašas

VšĮ GMPS ketvirtinių priedų už reikšmingą įtaką geriems GMPS veiklos rezultatams skyrimo kriterijai ir tvarka.

Dėl GMP stoties darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimo

TLK10 - AM elektroninis vadovas

Ligonio ištyrimo ir diagnozės nustatymo algoritmas

Vaistų paieška

Pažymų užsakymas

Darbuotojų patogumui elektroniniu paštu buhalterija@vgmps.lt arba paskambinus telefonu 8 5 2758844 galima užsakyti šias  pažymas:

  1. Darbuotojo darbo užmokesčio pažyma (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).
  2. Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).
  3. Pažyma apie išskaičiuotus ir pervestus alimentus (užsakant pažymą prašome nurodyti: vardą, pavardę už kokį laikotarpį, ar kokius konkrečius mėn. reikalinga pažyma).

NUO 2011 m. LAPKRIČIO 1 d.  ĮSIGALIOJA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL GAIVINIMO STANDARTŲ PATVIRTINIMO 

DĖL GYDYTOJŲ IR BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO

Gydytojams licenzijos perregistravimui reikia surinkti 120 tobulinimosi val., iš jų 72 val. pagal specialybę. Šiuo metu, pagal galiojančius teisės aktus, valandas galima surinkti ir tik lankant konferencijas. Jeigu gydytojams trūksta valandų, jie savo iniciatyva perka kelialapį ar gauna nemokamai.

Bendruomenės slaugytojams licencijos perregistravimui reikia surinkti 60 tobulinimosi val., iš jų 36 val. pagal specialybę formaliose švietimo įstaigose.

Vykdant 2007-11-06 SAM ministro įsakymą Nr. V- 895 GMP brigadų medicinos personalas žinias, mokėjimus, bei gebėjimus per kiekvienus metus tobulina 12 val. specializuotuose kursuose.
Sekite informaciją apie vyksiančias konferencijas ir kvalifikacijos kėlimo kursus !

Direktoriaus pavaduotoja Vanda Pumputienė

Mieli kolegos!

 

Kviečiame palaikyti mūsų įstaigą ir kolegas Delfi organizuojamame konkurse „Tautos gydytojas“.

 

Šio konkurso metu prašome Jūsų pagalbos kiekvieną dieną balsuojant už įstaigą ir Jūsų matymu verčiausią šios nominacijos kolegą.

 

UŽ MŪSŲ ĮSTAIGĄ GALITE BALSUOTI PASPAUDĘ ANT NUORODOS:

https://www.delfi.lt/apps/tautos-gydytojas-2019/nominantas/810

 

UŽ KOLEGOS KANDIDATŪRĄ GALITE BALSUOTI PASPAUDĘ ANT ŠIOS NUORODOS :

https://www.delfi.lt/apps/tautos-gydytojas-2019/?section=naujienos

 

Jeigu nominacijos verto kandidato dar nėra registruota, tai galite padaryti ir Jūs, užpildę formą sistemoje.

Daugiausiai balsų atskirose nominacijose surinkę medikai bus skelbiami nugalėtojais gegužės 27 d.
Nugalėtojai specialiais prizais bus apdovanoti MO muziejuje, Vilniuje, birželio 4 dieną.

 


1550655395_0_Logo-9074d67d6f2ca3e7b43e8c5a73f41579.jpg

Padėka br. Nr. 0880, iškv. Nr. 1808310034-1-1; SMPS D. Oleškevičienei, V. Verbiejui.

Pacientas rašo: „Labai dėkoju Vilniaus greitosios medicinos pagalbos 8 ekipažui budėjusiam rugpjūčio 1 dienos vakare už
operatyvią kvalifikuotą ir šiltą suteiktą medicininę pagalbą.“
Pagarbiai Marytė Alminauskienė
2018-08-06 d.

1550655417_0_Logo-8d8369708a3fdfc575650dda2a6ed1ee.jpg

Padėka br. Nr. 0801 gyd. T. Rodz, SMPS J. Dovgerd, vairuotojui paramedikui T. Tubelevič; iškv. Nr. 1808048439-1-1

Paciento giminės rašo: „Laba diena, 2018 m. vasario 3 diena, ryte 5.36 val. ryte kviečiau greitąja pagalba mamai V. Cicinskienei (84 metai), Taikos 18-17, Vilniuje ir noriu tik padėkoti už suteikta profesionalia pagalba gyd. T. Rodz ir jo komandai. Ačiū labai. Tikrai dėmesingas, nuoširdus ir kruopštus gydytojas.“

Nijolė S.
2018-02-08

1550655423_0_Logo-90dabf71e7e5af710606171057650aca.jpg

Padėka br. Nr. 0881 gyd. M. Jerdiakovui, vairuotojui S. Monastyrskij, iškv. Nr. 1808288076-1-1

Giminės rašo: „Labai dėkojam puikiam gydytojui ir vairuotojui, vežusiems jaunuolį su ūmiu apendicitu š. m. 07-18 vakare iš Fabijoniškių. Deja, nespėjom paklausti pavardžių. Didelės sėkmės jums jūsų darbe!“
Veronika.
2018-07-22 d.

1550655431_0_Logo-61e3db3ae210d780257b022a1a5f9e6e.jpg

Padėka br. Nr. 0883 gyd. K. Gailiui, vairuotojui N. Jurevičiui, iškv. Nr. 1808298787-1-1

Giminės rašo: „Nuoširdus ačiū gyd. Karolio Gailiaus bridagai. Vyrų darbas vertas aukščiausio įvertinimo. Brigada atvyko 07.25 apie 20 val. pas stipriai karščiuojančią moterį.“
Julija Domeikienė
2018-07-27 d.

1550655442_0_Logo-d49c32138a1856f7521daf3ae834c7d0.jpg

Padėka br. Nr. 0826 SMPS T. Motiejūnienei, vairuotojui paramedikui E. Šopiui, iškv. Nr. 1808286107-1-1

Pacientas rašo: „Nuoširdžiai dėkoju suteikus kvalifikuota, skubia pagalba brigadai 0826. 2018 metu liepos 17 diena. Gyd. Toma Motiejuniene ir vairuotojas Erikas Šopis nuostabiai atlikę savo pareigą brigada!“
Pagarbiai Romas Stuoka.
2018-07-28 d.

1550655448_0_Logo-db3e7892aacd8c93d221d956058c3d44.jpg

Padėka br. Nr. 0801, iškv. Nr. 1808215847-1-1, gyd. A. Kiudului, paramedikui D. Paulauskui, vairuotojui paramedikui V. Jauniškiui; GMP dispečeriui O. Banytei, GMP dispečeriui apskrities pajėgų valdytojui N. Odimovai.

Paciento giminės rašo: „Visos Varec šeimos vardu norime padėkoti GMP brigadai atvykusiai į Karveliškių km. adresu (Gegužės 27 d.2018 m., dėję nežinome ekipažo vardu ir pavardžių, nes dėl streso būsenos nespėjome pasiklausti). Iš visos širdies dėkojame Jums už išgelbėtą mūsų tėvelio gyvybę, dėka Jūsų profesionalumo, mūsų tėvelis buvo atgaivintas . Ekipažas veikė labai profesionaliai, gaivino reanimobilyje 15 min. Taip pat norime padėkoti dispečerių komandai, nes dėka jų priimto sprendimu buvo atšauktas 112 dispečerio išsiųstas greitosios automobilis, nes GMP dispečeris išanalizavus paciento pirmosios ligos požymius suprato, kad reikalingas reanimobilis, ko pasiekoje ir padėjo išgelbėti gyvybę. Sveikatos Jums visiems, lenkiame galvą prieš Jus ir iš visos širdies dar kartą dėkojame Jums už tokį sunkų darbą.“

d.varec@gmail.com
2018-07-11 d.

1550655455_0_Logo-422e503373ffa4c6d5a0a6d0fa1497e2.jpg

Padėka br. Nr. 0883, SMP T. Aleksa, iškv. Nr. 1808265160-1-1

Pacientas rašo: „Žiauriai didelis dėkui komandai važiavusiai Vilniuje adresu taikos 17. man rodos brigados numeris buvo 0883 užrašytas ant automobilio. Didelis dėkui dėl ištraukto dreno ir visokeriopos konsultacijos. Jūs šauniausia daktarė kokia teko sutikti.“
Martynas.
2018-07-04

1550655464_0_Logo-9f9c074342e99c4e7defb3912005e8e2.jpg

Padėka br. Nr. 0852, SMPS J. Piragis p/d N. Kononovui, savanoriui J. Vilčinskaitė, vairuotojui paramedikui E. Murauskui; iškv. Nr. 1808242718-1-1

Pacientė rašo: „Sveiki, Norėčiau širdingai padėkoti GMP brigados medikams Juozui Piragiui, Justinai Vilčinskaitei ir vairuotojui, kurio vardo nežinau. GMP brigados nariai kvalifikuotai ir profesionaliai teikė skubią medicinos pagalbą ir išgelbėjo mano gyvybę 2018.06.17 Gineitiškių k. Vilniaus raj. AČIŪ!“

Pagarbiai, Jadvyga Šalkevičienė
2018-06-21 d.

script>

Mums svarbi Jūsų nuomonė