Aptarnaujama teritorija

Resursai

Kvietimų statistika

Padėkos

Apklausos

Kvietimų statistika

Kvietimų statistika 2021

Bendras priimtų skambučių skaičius 441351
Išvykimų skaičius 224815
Teikta konsultacija telefonu 57089
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 221106
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 12663
vyrų 102482
moterų 118624