Teisinė informacija

Veikla

Korupcijos prevencija

Teisinė informacija

Vadovaujantis pacientų duomenų apsaugos įstatymu informacija apie iškvietimus, aptarnautus pacientus telefonu neteikiama

Teisinė informacija

Administraciniai nusižengimai

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, 493 straipsnis. Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas, specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga

  • Bendrojo pagalbos centro darbo trukdymas žinant, kad pagalba nereikalinga, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo devyniasdešimt iki dviejų šimtų eurų.
  •  Priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai

VŠĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES ĮSTATAI

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties kokybės politika

VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS (ištrauka iš įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių)

VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politika.

Įsakymas dėl GMPS darbuotojų smurto ir priekabiavimo  darbo aplinkoje prevencijos politikos patvirtinimo