2021 metų ataskaitos

2021 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 4854
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 3480
3 Paramedikai 2854
4 Vairuotojai 2249
5 Pagalbiniai darbuotojai 1466
6 Kiti 2619
III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  4545
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai  3281
3 Paramedikai  2617
4 Vairuotojai  2116
5 Pagalbiniai darbuotojai 1391
6 Kiti 2437
II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 5171
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 3579
3 Paramedikai 2952
4 Vairuotojai 2295
5 Pagalbiniai darbuotojai 1518
6 Kiti 2643
I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  5092
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 3610
3 Paramedikai 2961
4 Vairuotojai 2306
5 Pagalbiniai darbuotojai 1536
6 Kiti 2471