2019 metų ataskaitos

2019 metai

IV ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 2708
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1937
3 Paramedikai 1498
4 Vairuotojai 1252
5 Pagalbiniai darbuotojai 901
6 Kiti 2255
III ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai  2401
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1711
3 Paramedikai 1289
4 Vairuotojai  1101
5 Pagalbiniai darbuotojai  747
6 Kiti  2401
II ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 2304
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1665
3 Paramedikai 1264
4 Vairuotojai 1100
5 Pagalbiniai darbuotojai 749
6 Kiti 2069
I ketvirtis
Eil.nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Gydytojai 2234
2 Skubios pagalbos slaugos specialistai 1616
3 Paramedikai 1247
4 Vairuotojai 1073
5 Pagalbiniai darbuotojai 760
6 Kiti 2169