Teisinė informacija

Veikla

Korupcijos prevencija

Darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis vienam darbuotojui

2024 metai

2023 metai

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

Darbuotojų mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Darbo užmokestis (Eur.)  
Eil. Nr. Pareigybė 2018 2019 2020 2021  2022
1. GMP gydytojai, pamainos gydytojai, gydytojai-konsultantai 1288 1925,85 2356,20 2403,72 2542,32
2. GMP skubios medicinos pagalbos specialistai, GMP dispečeriai, GMP pajėgų valdytojai 920 1376,40 1654,10 1687,46 1784,76
3. Jaunesnieji slaugos specialistai 736 1154,40 1386,35 1414,31 1495,86
4. GMP  paramedikai vairuotojai, paramedikai dispečeriai 736 1060,05 1273,30 1298,98 1373,88
5. GMP vairuotojai 624 871,35 981,75 1001,55 1059,30
6. GMP paramedikai 580 871,35 1065,05 1086,53 1149,18
7. GMP pagalbiniai darbuotojai 428 610,50 654,50 667,70 738,30