Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas

Vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais, VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis (kodas 124369537, buveinės adresas – Justiniškių g. 14C-1 LT-05131 Vilnius, registro tvarkytojas – Juridinių asmenų registras) praneša, kad yra parengtos VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centro, VšĮ Plungės rajono greitosios medicinos pagalbos, viešosios įstaigos Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Radviliškio rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos centro, viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties, viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties, viešosios įstaigos Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties, Viešosios įstaigos Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau Reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo jungimo būdu prijungiant jas prie viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) reorganizavimo sąlygos (toliau Reorganizavimo sąlygos), kurios nustato Reorganizuojamų įstaigų prijungimo prie Reorganizavime dalyvaujančios įstaigos reorganizavimo tvarką. Procese dalyvaujančios Reorganizuojamos įstaigos – po reorganizavimo veiklą baigiančios įstaigos, kurios visa turtą, kapitalą, įsipareigojimus, teises ir pareigas perduoda Reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai, kuri po reorganizacijos keičia pavadinimą į Greitosios medicinos pagalbos tarnybą nuo naujos redakcijos įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais susijusiais su reorganizacija dokumentais, numatytais VLR viešųjų įstaigų įstatyme galima susipažinti žemiau.

Laikinai einanti direktoriaus pareigas Natalija Jasinskienė.

GMP reorganizavimo sąlygų aprašas

GMP tarnybos įstatų projektas

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Nuoroda į reformai skirtą interneto svetainę su esmine informacija darbuotojams, vadovams bei visuomenei  apie vykstančius pasikeitimus.

image_print