2022-11-22 LR Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys kartu su patarėju Tomu Bagdonu aplankė GMPS stotį. Ministras dar kartą išreiškė užuojautą dėl kolegos žūties, nuoširdžiai domėjosi darbuotojų savijauta. Ministerijos iniciatyva psichologinė pagalba dabuotojams bus prieinama nuolat. GMP darbas susijįęs su nuolatine psichologine įtampa, stresu, neįprastomis, įtampą keliančiomis ir įvairias mintis keliančiomis situacijomis, todėl tokios pagalbos prieinamumas čia ir dabar yra ypatingai svarbus. Ministras su GMP vadovais aptarė bendradarbiavimo tarp pagalbos tarnybų svarbą ir numatė būtinybę tarpinstituciniam susitikimui. Taip pat sutarta dėl glaudaus bendradarbiavimo GMP reformos klausimais.

image_print