Kaip šūvis iš karabino
Kai laidoja herojus
Mes jungiame sirenas
Bet skelbiam ne pavojų
Taip kaukia mūsų sielos
Skylėtos liko širdys
Ant kapo baltos gėlės
Mes Dmitrijų išlydim
Tik po mirties juos gerbiam
Kol jie gyvi nematom
Nepastebim stebuklų
Kuriuos kasdien padaro
Kaip gelbėja gyvybes
Paguodžia, nuramina,
Atstumia laukan mirtį
Lavoną atgaivina
Toliau mes dirbam darbus
Gyvenimas nestoja
Skylėtos liko širdys
Mes neskelbiam pavojų.
2022.11.19.
(A.S.)


O pilkuma dangaus švelni,
Liūdna kaip Dieviškasis Niekas.
…Tik žydi ilgesio balta gėlė.
Ir vėjas dvelkia smelkiančiu SUDIE
(V.Mačernis)

Nuoširdi užuojauta Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties bendruomenei dėl žuvusio kolegos Dimitrijaus.
Velionio šeimai ir artimiesiems prašome perduoti gilios paguodos žodžius. Tegul jo siela ilsisi ramybėje…

VšĮ Alytaus rajono savivaldybės GMP stoties kolektyvas


,,Baltijos tarptautinės mokyklos” kolektyvas reiškia gilią užuojautą dėl įvykusios nelaimės Jūsų kolegai.


Nuoširdžiai užjaučiame dėl Jūsų kolegos Dmitrijaus Alimovo žūties. Tariame ačiū didvyrišką pasiaukojimą parodžiusiam Dmitrijui ir be galo liūdna, kad jis to negirdi…
Stiprybės visiems.

„Lietuvos sveikata”


Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, reiškiame  gilią užuojautą  žuvusio GMP darbuotojo artimiesiems, Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai Ir visai greitosios medicinos pagalbos bendruomenei.

Kartu liūdi VšĮ Šalčininkų PSPC bei Šalčininkų GMP skyriaus kolektyvas

 

 

 

 


 

image_print