Buvusią ilgametę GMP stoties direktoriaus pavaduotoją Vandą Pumputienę daugelis GMP darbuotojų galėtų vadinti savo antra mama. Kolektyvo formavimas ir motyvavimas nėra lengva užduotis. Vandai to daryti nereikėjo, – ji tuo gyveno: su nuoširdžiu susirūpinimu ugdė, mokė, analizavo mūsų klaidas, gelbėjo patarimais. Savo darbe jautėmės tvirti visomis prasmėmis, nes žinojom, kad turime užnugarį. Žinojome, kad bet kokioje situacijoje sulauksime supratimo ir adekvačios pagalbos: – patarimo, palaikymo, padrąsinimo, o kartais ir pelnyto pabarimo, skatinimo giliau išanalizuoti vieną ar kitą atvejį.
Vanda Pumputienė visa savo profesine prasme aktyvų gyvenimą skyrė GMP. Mylėjo šį darbą, įstaigą, kolegas ir pacientus. Nors gydytoja jau keletą metų yra pasitraukusi į užtarnautą poilsį, patarimai neužsimiršo.
Ilgiausių metų ir sveikatos Jums Jubiliejaus proga.

 

image_print