1

Priėmimas JAV ambasadoje

Rugsėjo 8 d. buvome pakviesti į Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadą dalyvauti 21-jų Rugsėjo 11-osios įvykių minėjime. Nepaprastasis ir įgaliotasis Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorius Lietuvoje Robert S. Gilchrist priminė priešakinėse grandyse dirbančių tarnybų: Greitosios medicinos pagalbos, policijos, priešgaisrinės –gelbėjimo tarnybos svarbą esant ekstremalioms situacijoms.  Negailėjo šiltų žodžių darbuotojams kasdieną aukojantiems save vardan kitų sveikatos, saugumo ir gyvybės.
Po oficialaus minėjimo GMP stoties delegacijai buvo suteikta galimybė pasidžiaugti meno kūriniais, pasigėrėti ambasadoriaus sodu ir betarpiškai pabendrauti.