Bendras priimtų skambučių skaičius 441549
Išvykimų skaičius 206684
Teikta konsultacija telefonu 55309
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 199501
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 11679
vyrų 89526
moterų 109975
image_print