Bendras priimtų skambučių skaičius 424300
Išvykimų skaičius 216428
Teikta konsultacija telefonu 54222
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 205086
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 16525
vyrų 89052
moterų 116034
image_print