Bendras priimtų skambučių skaičius 429585
Išvykimų skaičius 210648
Teikta konsultacija telefonu 54241
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 199355
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 17352
vyrų 86315
moterų 113040
image_print