1

XII-tos Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynės Palangoje