Bendras priimtų skambučių skaičius 450150
Išvykimų skaičius 201043
Teikta konsultacija telefonu 54406
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 200694
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 18135
vyrų 93318
moterų 107376
image_print