Bendras priimtų skambučių skaičius 510360
Išvykimų skaičius 209270
Teikta konsultacija telefonu 64369
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 196941
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 20369/10,3%
vyrų 86887/44,1%
moterų 110054/55,9%
image_print