Bendras priimtų skambučių skaičius 486816
Išvykimų skaičius 206248
Teikta konsultacija telefonu 53882
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 196831
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 9407/4,8%
vyrų 87728/44,6%
moterų 109103/55,4%
image_print