Bendras priimtų skambučių skaičius 461164
Išvykimų skaičius 189347
Teikta konsultacija telefonu 68235
Asmenų, kuriems suteikta medicinos pagalba, skaičius iš viso: 182912
Iš jų:
0 – 17 m. vaikų 20593/11.3%
vyrų 83098/45.4%
moterų 99479/54.4%
image_print