Iš viso užregistruota kvietimų 246603
Vyksta į kvietimus 116841
Teikta pagalba vaikams iki 14 metų 13457
Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. 71831
Konsultacijos 128850
image_print