Iš viso užregistruota kvietimų 217308
Vyksta į kvietimus 171223
Teikta pagalba vaikams iki 14 metų 19893
Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. 93672
Konsultacijos 43996
image_print