1

Kvietimų statistika 2011

Vyksta į kvietimus 112339
Teikta pagalba vaikams iki 14 metų 12823
Pacientai, pristatyti į stacionarę sveikatos priežiūros įstaigą tolimesniems tyrimams. 66477